Obecní úřad + sál

čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
Hlavní stránka

Nakládání s odpady

V obci Radětice je odpad likvidován tímto způsobem:

- Tuhý komunální odpad odvážejí Technické služby města Příbram, ul. U Kasáren 6, Příbram IV, tel. 318 624 191.
Odvoz je zajištěn na základě smlouvy, kterou každý vlastník nebo uživatel nemovitosti podepíše s organizací. Náklady za odvoz platí každý sám.

- Nebezpečný odpad odvážejí Technické služby města Příbram, zpravidla 2x ročně. Náklady za odvoz platí obec.

- V obci se třídí tyto komodity odpadu: bílé sklo, barevné sklo, plasty, papír.
Odvoz zajišťuje firma AMT Příbram, s. r. o. Náklady za odvoz platí obec. Obec je členem svazku EKO-KOM, tzn., že po uplynutí každého čtvrtletí obec posílá výkaz o odvozu těchto odpadů firmě EKO-KOM Praha 4 a tato firma posílá na účet obce finanční prostředky dle uzavřené smlouvy.

- V obci se dále třídí železný šrot. Ukládá se na určenou skládku. Odvoz zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Radětice. Výnosy zůstávají této organizaci.

zobrazeno: 1521x | aktualizováno: 03.10.2010
© 2010 - 2018 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz