Obecní úřad + sál

 
Velikonoce 2020
 
čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
 
Hlavní stránka

Aktuality

         

 

 

 Informace k placení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2022 

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo obce Radětice na svém jednání dne 8. 12. 2021 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Popelnice budou stále vyvážet Technické služby Příbram, a to 1x za týden v zimě a 1x za 2 týdny v létě.

Místní poplatek pro rok 2022 ve výši 550 Kč/osoba byl určen na základě skutečných nákladů roku 2021 a počtu obyvatel.

Pokud u vás nedošlo k žádné změně, zůstávají v platnosti loňské údaje, které jste uvedli v přihlašovacím formuláři, a nemusíte nic vyplňovat.

Poplatek je splatný k 31. 3. v kalendářním roce a bude se moci platit hotově v kanceláři OÚ Radětice (středa 19.00-21.00), nebo bezhotovostně. Platit můžete již od 1. 1. 2022, ale nové samolepky na popelnice budou k dispozici až koncem března. Do 31. 3. platí samolepka pro rok 2021.

Pokyny pro bezhotovostní platbu:

 • variabilní symbol pro nemovitosti v Raděticích: 10..
 • variabilní symbol pro nemovitosti v Palivě: 20..

Místo teček napište číslo popisné či evidenční.

Platbu pošlete na účet č. 2900234119/2010.  

Děkujeme.

Obecní úřad Radětice

Prohlášení

OZV č. 4/2021

 

Termíny vyvážení popelnic v roce 2022:

 • 4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1.,
 • 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2.,
 • 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3.,
 • 5. 4., 12. 4., 19. 4.,
 • 3. 5., 17. 5., 31. 5.,
 • 14. 6., 28. 6.,
 • 12. 7., 26. 7.,
 • 9. 8., 23. 8.,
 • 6. 9., 20. 9.,
 • 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10.,
 • 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11.,
 • 6. 12., 13. 12., 20. 12., 27. 12.    

 

Svoz nebezpečného odpadu:  12. 5. a 11. 10. 2022

 

 

 

Finanční úřad nabízí občanům informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích.
               Nechoďte - Volejte - Podejte

 

 

Výsledek jednání vlády dne 29. 12. 2021. Vláda projednala a odsouhlasila několik změn v protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví.

1.  Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění mimořádné opatření o podmínkách pro maloobchodní prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce, s účinností ode dne 30. prosince 2021

2. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách pro maloobchodní prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce, s účinností ode dne 3. ledna 2022

V maloobchodě a službách se od 30. prosince pro hudební a taneční kluby a diskotéky ruší pravidlo o povinném usazení a odstupu zákazníků a pravidlo, že není možné do provozovny pustit více osob, než kolik je uvnitř míst k sezení. U provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin se také ruší povinnost provozovatele aktivně bránit ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru.

Od 3. ledna se toto opatření navíc upraví tak, že se zrušení povinnosti aktivně bránit shromažďování osob dotkne i dalších provozoven a služeb, kde je až dosud vyžadováno, jako jsou například tržnice, bazény či lanovky. Dále se od 3. ledna všude tam, kde je u zákazníků a klientů vyžadováno prokazování se certifikáty o očkování nebo o prodělané nemoci, zavede povinnost provozovatelů kontrolovat platnost certifikátů prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví čTečka.

Od 4. ledna se na třetí dávku očkování budou moci registrovat všechny osoby starší 18 let, které mají minimálně 5 měsíců od dokončeného očkování. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Informace zde:https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vlada-schvalila-zamer-pomoci-domacnostem-a-firmam-postizenym-narustem-cen-energii--zmrazila-take-platy-casti-statnich-zamestnancu-193426/

Výsledky zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-29--prosince-2021-193402/

Tisková konference – např. zde:https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-chce-plosne-testy-ve-firmach-a-zrychli-preockovani/2138385?

 

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví zde:https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-4-ledna-bude-registrace-na-treti-davku-otevrena-pro-vsechny-osoby-starsi-18-let/

Přijatá mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou následně publikována zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

       

 

 

        Milí spoluobčané,
        přejeme vám v novém roce hodně štěstí a zdraví.

          

         

 

         Změna jízdního řádnu ranního "školního" spoje

         Vzhledem k tomu, že ranní „školní“ spoj v současné době vůbec neobsluhuje starou Příbram
         a školáci a studenti mají ztížené podmínky docházky do školy, požádali jsme IDSK o změnu
         jízdního řádu. K našemu požadavku neměli žádné námitky ani starostové ostatních obcí, přes
         které spoj jezdí.

Od 1. 12. 2021 tedy bude následující změna:

Ranní školní spoj bude v Raděticích o 5 minut dříve, tj. v 7.00, pojede po své stávající trase, ale ze Sázek pojede doprava do Milínské, zastaví na zastávce Milínská (u OC Skalka) a poté se na okružní křižovatce u kostela sv. Jakuba otočí zpátky a pojede po objížďce kolem Barandova a po ul. Březnická na autobusové nádraží, kde bude ukončen. Tím se sled zastávek vlastně úplně přiblíží trvalému stavu, na jaký jsme byli zvyklí před uzavírkou.

Jsme rádi, že se to podařilo, že alespoň tento spoj doveze občany do centra Příbrami. 

Jitka Buraltová, starostka

 

 

 

UKONČENÍ DODÁVEK PLYNU A ELEKTŘINY - BOHEMIA ENERGY

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,
píši Vám ve věci ukončení dodávek plynu a elektřiny ze strany skupiny Bohemia Energy. Vzhledem k tomu, jak nepřehledná a matoucí, může tato situace, zejména pro běžného uživatele být, rozhodla jsem se připravit krátký soubor informací, které Vám či Vašim občanům mohou být k užitku.

Jelikož Bohemia Energy ukončuje svou činnost, přechází povinnost dodávat plyn či elektřinu dosavadním zákazníkům na tzv. dodavatele poslední instance, který tak musí činit za ceny určené Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Dodavatelem poslední instance je některá z velkých společností, která funguje jako jistá záchranná síť pro spotřebitele, jejichž dodavatel ukončil dodávky elektřiny popřípadě plynu. Zajišťuje dodávky energií pouze po nejnutnější dobu, maximálně šest měsíců, během kterých má zákazník možnost vybrat si nového dodavatele. Tento dodavatel poslední instance je určen dle Vaší geografické polohy – v rámci dodávek elektrické energie, jím pro oblast Prahy a blízkého okolí bude Pražská energetika, a.s., zhruba pro jižní polovinu republiky E.ON Energie, a.s. a ve zbytku ČEZ Prodej, a.s. Dodávky plynu převezmou pro oblast Jihočeského kraje E.ON Energie, a.s., v Praze a okolí Pražská plynárenská, a.s., a ve zbytku území Innogy Energie, s.r.o. POZOR, záchranná síť v podobě dodavatele poslední instance se nevztahuje na zákazníky, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně sami.

Bližší informace k tomu, která společnost je pro Vaší oblast dodavatelem poslední instance, naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu - viz https://www.eru.cz/cs/-/dodavatel-energii-zkrachoval-jste-chraneni-dodavatelem-posledni-instance.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, společně s ERÚ, vyzývá zákazníky skupiny Bohemia Energy, aby již společnostem, které skupinu Bohemia Energy tvoří (BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie, s.r.o.) nadále neplatili zálohové platby a zrušili si případné trvalé příkazy. Celá tisková zpráva MPO a ERÚ je k dispozici zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vyzva-eru-a-mpo--263986/.

O situaci informujeme na webu Svazu měst a obcí ČR – viz https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/zakazniky-skupiny-bohemia-energy-entity-prebiraji-dodavatele-posledni-instance.

Další informace lze nalézt na webu skupiny ČEZ - viz https://www.cez.cz/cs/dpi, na webu E. On Energie https://www.eon.cz/radce/zelena-energie/ceny-energie/dodavatel-posledni-instance/, Innogy Energie https://www.innogy.cz/ a PRE https://www.pre.cz/cs/domacnosti/.

Pro velké odběratele, kteří mají obavu, že nebudou moci využít institutu dodavatele poslední instance zřídila Hospodářská komora ČR kontaktní, podpůrnou a informační adresu podpora@komora.cz.

Situaci budeme v rámci Svazu měst a obcí ČR nadále bedlivě sledovat. V případě dalších dotazů, či nejasností jsme Vám k dispozici. 

S úctou

Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky 

 

 

 

               

       

Vážení spoluobčané,

chceme vás informovat o aktuální situaci v realizaci akce „Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Radětice“

Stavbu provádí „Společnost Hakov a Novadus pro Radětice“. Akce bude trvat zhruba rok a bude rozdělena do několika etap.  

Na několika místech už je navezený materiál na stavbu, u klubovny je stavební buňka, v obci budou parkovat stavební stroje. Dále budou se stavbou samozřejmě spojená některá dopravní opatření. Stavba bude prováděna po kratších úsecích, vždy předem dostanete leták do schránky a informace budou také zveřejněny na webových stránkách obce. Chceme, abyste byli v předstihu informováni o omezeních. Dbejte na zvýšenou opatrnost v místech stavby.

Samozřejmě bude v obci větší provoz stavebních vozidel, bude zvýšený hluk, bude větší nepořádek, bude hodně rozkopáno apod. Prosíme vás, abyste tento nekomfortní stav vydrželi, protože výsledek by měl být pro nás všechny velkou úlevou a pomůže nám všem ke zvýšení kvality prostředí, ve kterém žijeme.

Pokud budete mít nějaký problém, kdykoliv se na nás obraťte. Kontakty: Jitka Buraltová, tel. č. 607 753 598, Josef Bálek, tel. č. 721 836 686. Děkujeme vám všem za pochopení a trpělivost.

                                                                                                               Obecní úřad Radětice 

 

 

 

Vážení občané, vzhledem k tomu, že ani naší obci se nevyhnula nemoc covid-19, přinášíme informace o tom, jak v současné době nakládat s odpadem.

 

 

 

 

 

 


 

 

         

          Nádoba na použité oleje rostlinného původu z domácností
         
Obec Radětice pro vás připravila sběr kuchyňského oleje. Nevylévejte použitý kuchyňský olej
          do odpadu, šetřete životní prostředí. Přepálený olej patří mezi nejodolnější nečistoty.
          Stačí kuchyňský olej doma slévat do PET lahví a poté uzavřené PET láhve vhazovat do nádoby
          na sběr použitého oleje.

          V obci bude umístěna jedna nádoba o objemu 240 litrů s otvorem na PET láhev.
          Nádoba bude umístěna u ostatních nádob na tříděný odpad na návsi.
          Odvoz budou zajišťovat Technické služby města Příbram, a to 2x ročně s nebezpečným odpadem.

Upozornění:

 • Do kontejneru se nesmí vhazovat olej ve skleněných lahvích, pouze v PET lahvích.
 • Olej se nesmí vlévat přímo do nádoby, vždy musí být v PET lahvi.
 • Musí se jednat pouze o olej jedlý kuchyňský, nikoliv automobilový.

Pojďte s námi pomáhat přírodě.

Obecní úřad Radětice

 

        

    

       Nájemce prodejny v Raděticích - firma Koruna Příbram - nabízí dovoz nákupu až do domu.

        Více informací u paní prodavačky v radětické prodejně.

 

 

Vydání Územního plánu Radětice
Na úřední desce OÚ Radětice je zveřejněna veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Radětice. Územní plán je účinný ke dni 6. 2. 2020. Více informací https://radetice.pb.cz/www/obecni-urad/uredni-deska/

 

Zrušení poplatku za psa
Zastupitelstvo obce Radětice na svém jednání dne 18. 12. 2019 zrušilo místní poplatek za psa. Od roku 2020 tedy již nebude tento místní poplatek od občanů vybírán.

 

 

V neděli 28. 10. 2018 se v Raděticích konala oslava 100 let od založení Československa. Při té příležitosti byly položeny věnce u Pomníku padlých. Vzhledem k nepříznivému počasí byla další část programu přesunuta do sálu. Součástí programu bylo posvěcení nového vyšívaného praporu SDH Radětice. Akce se vydařila a myslíme si, že jsme si tuto důležitou událost důstojně připomněli.

Přinášíme několik fotografií, jejich autorem je Vít Jarolímek.
 

 

 

 

 

   

Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se konaly volby do Zastupitelstva obce Radětice.

Novými zastupiteli se stali:
Milan Spilka (88 hlasů)
Marek Žifčik (86 hlasů)
Jitka Buraltová (84 hlasů)
Václav Sklenář (75 hlasů)
Josef Bálek (71 hlasů)
Jitka Bálková (69 hlasů)
Ing. Jan Flíček (67 hlasů)

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Radětice

volby.cz

 

 


 

 

 • Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku
  Právě vyšla dlouho očekávaná publikace Mgr. Václava Trantiny, vedoucího Památníku Vojna Lešetice - pobočky Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, a PaedDr. Josefa Velfla, ředitele Hornického muzea, příspěvkové organizace.Zpracování tohoto tématu iniciovaly v roce 2000 Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Příbrami a Československá obec legionářská. Náročná sedmnáctiletá práce vznikala za pomoci řady jednotlivců a institucí a obecních úřadů. Autoři také prostudovali velké množství archivních pramenů a odbornou literaturu. Tak se podařilo historicko-dokumentační formou zaznamenat jednotlivá místa příbramského regionu připomínající oběti obou světových válek.
  Lokality jsou řazeny abecedně a jejich přesnou polohu určují souřadnice GPS. V každém záznamu je ocitován popis pomníku či památníku. Nechybí ani nápis na pomníku či památníku v plném znění, který je doplněn dalšími údaji o osobách na něm připomínaných a o válečných událostech s ním spojených. Publikace je tedy i historickým přehledem o dění za světových válek v jednotlivých lokalitách. Je svědectvím o hrdinství našich předků, kteří buď shodou dějinných okolností, nebo z vlastního rozhodnutí položili za naši vlast svůj život.
  Krásná a užitečná kniha je vybavena velkým počtem černobílých a barevných fotografií. Společně ji vydaly SOA v Praze – Státní okresní archiv Příbram, Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace, a Městské muzeum Příbram, příspěvková organizace. V těchto institucích si také můžete knihu zakoupit. Slavnostní uvedení knihy v Příbrami se bude konat na podzim u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.  

 

 

 

Provozní doba v hostinci v Raděticích:
 

pondělí zavřeno
úterý zavřeno
středa 18-21
čtvrtek zavřeno
pátek 18-00
sobota 18-00
neděle 17-20

 

 

Prodejní doba v prodejně v Raděticích:
 

pondělí 8-11 14-16
úterý zavřeno  
středa 8-11 14-16
čtvrtek 8-11  
pátek 8-11 14-16
sobota 8-9  

 

 

 

 

 

V sobotu 22. 8. 2016 před 22. hodinou v radětickém katastru hořelo. Na pozemku pod Silinou hořely dva balíky slámy. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. Moc děkujeme Jednotce SDH Radětice za uhašení požáru. Hasiči byli moc šikovní, obětaví a stateční.
 

Obecní úřad Radětice upozorňuje všechny občany, kteří užívají vodu z obecních studní, že v současné době je voda ve všech studních v obci Radětice i části Palivo nepitná. Budeme studny dezinfikovat a poté zajistíme kontrolní rozbory.

Pamatujete, jak jsme byli na společné návštěvě v obci Radětice v okrese Tábor? Konala se zde velká akce a my jsme této obci věnovali malý stromek - lípu srdčitou. Radětičtí ji nazvali Lípa přátelství a zasadili si ji 27. 6. 2004 vedle budovy obecního úřadu.
Když jsme se letos vraceli z Třeboně, vyfotili jsme několik fotek: krásnou vítací tabuli a náš dárek, který už docela vyrostl.


       


 

V sobotu 21. 2. 2015 byl v Raděticích MASOPUST. Všechno začalo propůjčením práva.... O týden později měly děti Dětský maškarní bál. Byl plný sál, Majda s Natálkou připravily spoustu soutěží, bylo to moc fajn.
Chcete vidět fotky? Jsou zde: http://obec-radetice.rajce.idnes.cz/Masopust_2015/

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU
Od 14.12.2014 začnou platit nové jízdní řády. Změna se dotýká mj. i naší linky 300042 (D42) Příbram - Krásná Hora n. Vlt. - Petrovice.


V rámci této změny přestane jezdit ranní školní autobus do Milína.

Občané z Radětic se do Milína dostanou ranním autobusem s odjezdem v 7,09 hodin, který nově pojede přes Milín, poté pojede zpět na Buk, Jesenici, Jerusalém a do Příbrami.


Již několik let pořádají členové Mysliveckého sdružení Radětice-Stěžov besedy s dětmi v mateřských školách. Vyprávějí dětem o myslivosti - jak se pečuje o zvířata, proč se v zimě musí přikrmovat a také jim vysvětlují, proč se musí některá zvířata střílet. Děti si mohou prohlédnout mysliveckou uniformu, učí se rozeznávat jednotlivé druhy krmení (žaludy, kaštany, jablka, kukuřici, ječmen apod.), mohou si prohlédnout kůži z divočáka, paroží a učí se rozpoznávat některé zvířecí stopy. Zajímavou formou se myslivci snaží přiblížit dětem svoji práci, která je pro správný vývoj přírody velmi potřebná.
Dne 14. 10. 2014 besedovali v Mateřské škole Perníková chaloupka v Příbrami VII, v listopadu půjdou za dětmi z Mateřské školy Školní v Příbrami VIII. Děti jim na oplátku malují obrázky, které si můžete prohlédnout v přiložených dokumentech.

Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 se konaly volby do Zastupitelstva obce Radětice. Byli zvoleni tito kandidáti:
Marek Žifčik - 87 hlasů
Milan Spilka - 79 hlasů
Václav Sklenář - 74 hlasů
Jitka Buraltová - 71 hlasů
Josef Širl - 65 hlasů
Josef Bálek - 62 hlasů
Jitka Bálková - 54 hlasů


Podrobné výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu na www.volby.cz. Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Radětice byla starostkou obce zvolena Jitka Buraltová a místostarostou Josef Bálek.  

Nová právní úprava povolování kácení dřevin
Změna právní úpravy povolování kácení přinesla občanům vlastnícím zahradu u bytového či rodinného domu zjednodušení kácení dřevin.
Od 15. července 2013 nabyla účinnosti nová vyhláška ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Podle této vyhlášky - mimo jiné - již není potřeba úřady žádat o povolení kácení stromů a keřů rostoucích na zahradách. Vyhláška dále definuje zahradu jako pozemek u rodinného či bytového domu, která leží v zastavěném území obce, je stavebně oplocena a nepřístupná veřejnosti. Zároveň musí být splněna podmínka, že
- kácené dřeviny nerostou ve stromořadí a nejsou součástí významného krajinného prvku,
- nejedná se o památný strom.


Kácení by mělo být prováděno v období vegetačního klidu. To znamená, že kácení mimo toto období není výslovně zakázáno, ale nesmějí být při něm ohroženy jiné zájmy chráněné zákonem (např. nesmějí být ničena obsazená hnízda ptáků). Více informací je uvedeno ve výše uvedené vyhlášce.

 

Město Příbram nabízí pobyt ve své chalupě v šumavském Zadově.
Rezervace pobytu a bližší informace:
Městský úřad Příbram, paní Věra Nováková, tel. 318 402 523.


 

 

Milí spoluobčané!
Dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za dodržování nepsaného pravidla tzv. klidné neděle v Raděticích.
Stále jsme přesvědčeni, že to není nutné řešit vyhláškou, tak jako to již udělala řada měst a obcí.
Je báječné, že se tímto pravidlem již řídí většina radětických občanů a vzájemně bychom si měli poděkovat. Věříme, že se k nám přidají i ti, kteří toto pravidlo stále nerespektují, a předem jim děkujeme, že i oni každou neděli budou ohleduplní ke svým sousedům.
Obecní úřad Radětice


   V neděli 28. dubna 2013 od 14 hodin P. Ján Andrej z Farního úřadu Milín – Slivice sloužil mši u kapličky v Raděticích u příležitosti Vojtěšské pouti. Hudební doprovod zajistil soubor Slivičáček.
Paní Blanka Flíčková připravila pro každého z hostů zdobený perníček a malý kalendářík s fotkou naší kapličky na titulní straně. Paní Zdena Širlová upekla výborné kynuté šneky. O úklid kapličky se postarali Jarolímkovi.
Všem moc děkujeme a těšíme se na příští rok.


 Koncem roku 2013 ukončil pan Petr Hrubý, náš lesní hospodář, podzimní práce v obecních lesích. Bylo vysazeno 1 500 smrků, 30 vyšších dubů (jsou oploceny proti zvěři). Dále pracovníci provedli výřez dřevin, ožnutí mladých porostů a všechny mladé stromky byly natřeny repelentem proti okusu zvěří. Dále byla opravena oplocenka ve Stráži a bylo spáleno klestí.
Posledním počinem bylo instalování "lesního posezení" v Pasece. Je na okraji lesa s krásným výhledem do přírody. 

 

 

 

Fotografie z letošního ročníku závodu v přibližování dřeva koňmi ve Smolotelích:
http://celik.rajce.idnes.cz/Tah_Smolotely_2011/

 V sobotu 6. srpna 2011 se fotbalisté z Radětice zúčastnili tradičního turnaje Fotball Cup v Kácini. Obec zakoupila nové dresy, na nichž je vyobrazen znak obce. Kluci hráli s nadšením, a tak skončili na krásném druhém místě. Blahopřejeme.

Milí spoluobčané, tak máme za sebou brigádu na čištění silničních příkopů. Upřímně řečeno, docela to byl zase fujtajbl. Provedli jsme si soukromou statistiku:
na silnicích okolo Radětic jezdí spousta milovníků fast foodů - kelímky od coca-coly, od kávy, krabičky od big maců, plechovky od Shocků, od ledové kávy. Dále zde byly barely od vína, lahve od nealka, obaly od tyčinky Margot - těch bylo opravdu dost. No a jezdí u nás hóóódně kuřáků - vedou modrá LM. A bylo jich požehnaně (myslím prázdných krabiček a vajglů).
Jo, taky jsme našli plnou tašku použitých dětských plen.
A taky plasty z téměř celého auta. Igelitové a mikrotenové pytle a pytlíky jsme nepočítali.
Nevěříte? My jsme taky nevěřili, ale bylo to tak. V poledne byl plný valník - jako bohužel každoročně.
Děkujeme všem brigádníkům za statečnost, kterou při sběru těchto nechutností museli projevit.
Jestli znáte nějaké čuně, které tyto nepravosti páchá, prosím, zatřeste s ním, aby se mu rozsvítilo v hlavě. Už je totiž na čase.


   
 

V sobotu 26. 2. se v Raděticích opět konal masopust.
Akci pořádalo občanské sdružení "Radost". V čele průvodu opět kráčel rychtář pan Josef Bálek. Starostka mu do půlnoci propůjčila právo, a tak mohl masopustní rej s různými alotrijemi začít! A průvod se opravdu vydařil.
Půvabně romantický byl Pepa Širl alias hejkal, roztomilé byly děti Širlovy, Vojtík Flíček alias myšák, jeho maminka Blanka v poetickém hávu luční víly, úžasný byl také Rumcajs, Manka a Cipísek (Vitoňovi a Honza Greguš), divoké čertice Natálka a Dominika, indián Míša, mušketýr Honzík, medvěd Pavel, nepře
konatelná byla Hana Suchá alias ctihodná abatyše. Vyjmenovala jsem jenom několik maškar, ale ostatní byly neméně báječné.
U každého domu se průvod zastavil a muzikanti zahráli panu a paní domácím. Kteří muzikanti? No přece naše VaKaMiLa (Václav Sklenář, Karel Horký, Milan Spilka, Láďa Machač), kterou posílili dva trumpeťáci - pp. Šrain a Slepička. 
Nikdo hlady neumřel, Radětičtí připravili opravdu hojné občerstvení - koblihy, boží milosti, chlebíčky, jednohubky, pečené či uzené maso, a další dobroty. Samozřejmě si každý také mohl koupit pečeného vuřta od Milana Spilky a Marcela Oberreitera, kteří tuto laskominu připravovali na opravdu originálním grilu (zřejmě z OBI).
Děkujeme všem, kteří tuto akci připravili a těšíme se na příští rok!
A protože jsme vše zdokumentovali, můžete si prohlédnou fotky v naší fotogalerii - zde: http://www.radetice.pb.cz/www/fotogalerie/masopust-2011/

Po vyplnění povinných dotazníků přinášíme několik zajímavých informací:
Z naší obce bylo v roce 2010 odvezeno:
1 264 kg plastů, 1 930 kg železa, 2 430 kg skla, 1 350 kg papíru, 23 kg barev, 547 kg pneumatik, 67 kg nápojového kartonu, 57 700 kg směsného komunálního odpadu.

 

Milí spoluobčané, dne 20. 10. 2010 schválil Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR znak a vlajku obce Radětice.
Zde jsou naše nové symboly:  


znak:                   vlajka: 

Více na https://radetice.pb.cz/www/obec-radetice/symboly-obce/

 

 

Milí spoluobčané a návštěvníci obce Radětice!
Dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za dodržování nepsaného pravidla tzv. klidné neděle v Raděticích. V loňském roce jsme Vás letákem informovali o tom, že by bylo dobré umožnit svým sousedům dodržovat neděli jako den pracovního klidu. Měli bychom k sobě být vzájemně ohleduplní a nerušit své sousedy ?hlučnými pracemi?. Proto nikdo z nás nebude v neděli sekat trávu sekačkou ani křovinořezem, brousit bruskou, řezat dřevo motorovou pilou či na cirkulárce apod. Každý máme možnost tyto práce provádět od pondělí do soboty. Byli jsme přesvědčeni, že to není nutné řešit vyhláškou, tak jako to již udělala řada měst a obcí.
Myslíme si, že se tímto pravidlem již řídí většina z nás a vzájemně bychom si měli poděkovat. Věříme, že se k nám přidají i ti, kteří toto pravidlo stále nerespektují. Také jim předem děkujeme za ohleduplnost.
Obecní úřad Radětice

Dne 21. 9. 2021 od 7 do 17 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v Raděticích a okolí. Přehled míst

Dokumenty

zobrazeno: 20538x | aktualizováno: 17.01.2022
© 2010 - 2022 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz