Obecní úřad + sál

 
Velikonoce 2020
 
čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
 
Hlavní stránka

Aktuality


Dokumenty

 

 

 

 

Termíny svozu žlutých popelnic v r. 2023 (odvoz plastů "od domu"):

1. 9., 22. 9., 13. 10., 3. 11., 24. 11., 15. 12.

 

Prosíme, v tyto dny dejte žlutou popelnici před vrata, aby ji pracovníci TS mohli vysypat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysokorychlostní optický internet 

 

Vážení spoluobčané,
firma Cetin plánuje osadit v Raděticích optický kabel, čímž by se k nám dostal vysokorychlostní optický internet. Internet by poskytovala společnost Nej.cz.

Od pondělí 24. 7. 2023 se bude v obci pohybovat pracovník této společnosti a bude u vás zjišťovat, zda budete mít o vysokorychlostní internet zájem. 

Pokud zájem projeví alespoň 50 % vlastníků nemovitostí, bude akce realizována.

Do schránek dostanete letáček, na kterém jsou základní údaje.

Věříme, že budete touto nabídkou potěšeni, protože optický kabel zajišťuje mnohem větší výkon než máme nyní.

Obecní úřad Radětice

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

na jednání Zastupitelstva obce Radětice dne 21. 6. 2023 bylo rozhodnuto, že se změní způsob třídění plastů v naší obci. Je nutné snižovat objem odpadu ukládaného na skládku, a proto musíme co nejvíce třídit.

Od 1. 9. 2023 budeme plastový odpad vyvážet „od domu“.

Obec koupí žluté popelnice o objemu 240 litrů a každý majitel nemovitosti, kde je přihlášena k trvalému pobytu alespoň jedna osoba, dostane jednu popelnici zdarma. Popelnice vám bude sloužit pro ukládání plastového odpadu, vyvážení bude 1x za 3 týdny přímo od domů. Vývoz budou zajišťovat TS Příbram.

Stávající kontejnery na plasty (zvony) budou sloužit pro potřeby rekreantů, hospody a prodejny.

Distribuce popelnic proběhne v červenci/srpnu, popelnici vám přivezeme a předáme proti podpisu. Termín prvního vyvážení vám včas oznámíme.

V Palivě zůstává svoz plastového odpadu beze změny.

Věříme, že systém bude fungovat a budete s touto službou spokojeni.

Obecní úřad Radětice

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení občané,

přinášíme vám podrobné informace o dopravních opatřeních, která budou platit při uzavírce silnice III/11812 na Buku.

 

Změny v dopravě:

Uzavírka se povoluje v následujícím rozsahu:

 • termín uzavírky: 6. 5. 2023 - 31. 10. 2023
 • rozsah uzavírky: částečná: 6. 5. – 30. 6.2023 (pro vozidla nad 2,5 m),
                             úplná: 1. 7. – 31. 10. 2023
 • z důvodu akce: výstavba dálnice PPP D4, HA – MI
 • objízdná trasa: z okružní křižovatky silnice III/11812 x SO 130 (budoucí silnice II/604) po SO 130 na MUK křiž. Háje silnice I/4 x II/118, odtud dále po silnici II/118 přes obec Jablonná na do obce Horní Hbity na křiž. silnic II/118 x III/11812. Dále po silnici III/11812 přes Káciň a Radětice do obce Buk.
 • Při částečné uzavírce bude umožněn průjezd vozidlům do výšky 2,5 m pod nově budovaným mostem. V opačném směru je objízdná trasa totožná. Při částečné uzavírce budou před stavbou mostu umístěny fyzické výškové zábrany Z 9 nad vozovkou ve výšce 2,5 m v celé šíři vozovky bránicí průjezdu automobilů vyšších než 2,5 m.

 

 

 

 

 

Změny v autobusové dopravě

Informace o tarifu:

Na objízdné trase budou pro zmírnění finanční zátěže pro cestující přeřazeny zastávky v obci Jablonná z tarifního pásma 6 současně do tarifního pásma 7.

Pro cestující, kteří vlastní předplatné jízdné pro 7. tarifní pásmo, se tak vůbec nic nezmění a budou jezdit po objízdné trase na stejné předplatné, které jim platí při současných cestách (tj. cestující v relaci Radětice–Příbram).

Cestující, kteří nakupují jízdenky pro jednotlivou jízdu, se však kromě tarifních pásem musí řídit také časem, protože jednotlivé jízdenky mají omezenou časovou platnost, což není možné při výlukách měnit.

Plnocenné obyčejné jízdné do 15 minut stojí 20 korun, do 30 minut stojí 30 korun, do 60 minut stojí 40 korun. Poloviční jízdné platí pro žáky, studenty do 26 let a seniory od 65 let. V případě zpoždění spojů je pro časovou platnost jízdenky směrodatný jízdní řád, nikoliv reálná doba jízdy!

Z jízdního řádu vyplývá, že do 30 minut lze z Radětic většinou cestovat jen do zastávky Příbram, Milínská (tj. 30 Kč), ale do zastávky Příbram, aut.nádr. již za 40 Kč. Na tuto jízdenku lze však cestovat až 60 minut i s přestupem, tudíž je možné ji využít pro další cestu po Příbrami jiným spojem linky PID (např. na sídliště).

S ohledem na výše uvedené dopravce důrazně doporučuje, aby cestující, vč. školáků, využili možnosti předplatného jízdného (měsíční, čtvrtletní, apod.).

V případě cest v relaci Příbram–Radětice (vč. školního spoje do Milína) stačí předplatní jízdné na jedno pásmo (a to konkrétně pro 7. tarifní pásmo). To činí 395 Kč (měsíční) nebo 1 000 Kč (čtvrtletní). Dále jsou i 10měsíční nebo roční. Samozřejmě každá varianta má i svou poloviční verzi pro zvýhodněné skupiny cestujících. Předplatné lze vlastnit v papírové nebo elektronické formě (Karta Lítačka, Bezkontaktní platební karta). Papírové jízdenky lze vyřídit v Příbrami na autobusovém nádraží v kanceláři Arrivy. Elektronické jízdné lze vyřídit přes internet.

Více informací o tarifu PID naleznete na těchto webových stránkách: https://pid.cz/primestske-cestovani/

 

Další informace k dopravnímu spojení pro školáky:

Ráno odjezd z Radětic linkou 510 v 6:57 směrem na Stěžov. Spoj zajíždí do Dolních Hbit a následně do Milína a poté pokračuje do Příbrami. Příjezd do Příbrami je až v 7:45. Pro urychlení cesty do Příbrami doporučuji v zastávce Horní Hbity přestoupit na linku 500 s odjezdem v 7:08 (návaznost zajištěna), který jede do Příbrami rychleji – příjezd v 7:25 na Jiráskovy sady a v 7:32 ke II. poliklinice.

Odpolední spojení z Příbrami do Radětic ve 12:10, 13:45, 15:10 a 17:00.

Spoj v 15:10 zajíždí do Milína. Kdo se nechce projíždět, může odjet až v 15:25 linkou 500 a v Horních Hbitech přestoupit na linku 510 do Radětic.

Omlouváme se všem za snížení komfortu, ale bez této uzavírky by nebylo možné dálnici vybudovat.

Děkujeme za pochopení a prosíme o dodržování bezpečnosti při průjezdu staveništěm (auta do výšky 2,5 m do 30. 6. 2023)

 

Rozhodnutí o povolení uzavírky

 

Výlukový jízdní řád při uzavírce - linka 500

Výlukový jízdní řád při uzavírce - linka 510

 

Objízdná trasa při částečné uzavírce 
Objízdná trasa při úplné uzavírce

 

 

 

 

 

Informace k placení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023 

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo obce Radětice na svém jednání dne 8. 12. 2021 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Popelnice budou stále vyvážet Technické služby Příbram, a to 1x za týden v zimě a 1x za 2 týdny v létě.

Místní poplatek pro rok 2023 zůstal ve výši 550 Kč za osobu.

Pokud u vás nedošlo k žádné změně, zůstávají v platnosti loňské údaje, které jste uvedli v přihlašovacím formuláři, a nemusíte nic vyplňovat.

Poplatek je splatný k 31. 3. v kalendářním roce a bude se moci platit hotově v kanceláři OÚ Radětice (středa 19.00-21.00), nebo bezhotovostně. Platit můžete již od 1. 1. 2023, ale nové samolepky na popelnice budou k dispozici až koncem března. Do 31. 3. platí samolepka pro rok 2022.

Pokyny pro bezhotovostní platbu:

 • variabilní symbol pro nemovitosti v Raděticích: 10..
 • variabilní symbol pro nemovitosti v Palivě: 20..

Místo teček napište číslo popisné či evidenční.

Platbu pošlete na účet č. 2900234119/2010.  

Děkujeme.

Obecní úřad Radětice

Prohlášení

OZV č. 4/2021

 

 

 

Termíny vyvážení popelnic v roce 2023:

 • 3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1.,
 • 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2.,
 • 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3.,
 • 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4.,
 • 2. 5., 16. 5., 30. 5.,
 • 13. 6., 27. 6.,
 • 11. 7., 25. 7.,
 • 8. 8., 22. 8.,
 • 5. 9., 19. 9.,
 • 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10.,
 • 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11.,
 • 5. 12., 12. 12., 19. 12., 26. 12.    

 

Termíny odvozu nebezpečného odpadu v roce 2023

11. 5. a 17. 10.       15.45–16.15 h v Raděticích     16.20–16,30 h v Palivě

 

Termíny odvozu tříděného odpadu v roce 2023

plast:  1x za 2 týdny
papír:  1x za měsíc
sklo bílé:  1x za 2 měsíce
sklo barevné:   1x za 2 měsíce

 

 

 Milí spoluobčané a vlastníci nemovitostí,

ač jsme několikrát upozorňovali, že se do kanalizace nesmí vypouštět stávající jímky, přesto někdo jímku vypustil. Bylo to 9. 12. ráno. V tu dobu byla na ČOV přítomna obsluha a navíc jeden pracovník z firmy Eko-Vak Dobříš. Takže to měli v přímém přenosu. Zamezit zničení probíhajícího čistícího procesu trvalo celý den. 

Pokud se tato situace stane znovu, budeme po každém vlastníkovi nemovitosti požadovat doklad o likvidaci splaškových vod od firmy, která je k tomu určena. Potvrzení budeme chtít od všech - ať od vlastníků, kteří jsou připojeni (když budou mít prázdnou jímku, doložit, jak zlikvidovali její obsah),  či od vlastníků, kteří se dosud nepřipojili (doložit, jak likvidují splašky).

Probíhá zkušební provoz a je nutné, aby vše fungovalo tak, jak má. 

Všem, kteří se připojují a chovají se ukázněně, moc děkujeme. A ty, kteří chtějí tajně vypouštět jímky, vyzýváme, aby tak nečinili. 

Obecní úřad

 

 

 

 

 

AKTUALIZOVÁNO

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že obec již získala povolení ke spuštění zkušebního provozu čistírny odpadních vod v Raděticích, můžete se již připojovat.

K dnešnímu dni (5. 4. 2023) je už připojeno 41 nemovitostí.

Prosíme vás, abyste se na kanalizaci připojili co nejdříve, aby mohl zkušební provoz probíhat úspěšně.

Za obec přípojky kontrolují: Josef Bálek (721 836 686), Milan Spilka (777 637 882), Marek Žifčik (721 555 505), Ing. Jan Flíček (607 976 011).

Do splaškové kanalizace se nesmí vhazovat např. vlhčené ubrousky, pleny, dámské hygienické potřeby, kondomy a další předměty, které nejdou zlikvidovat v ČOV.

Dále se do splaškové kanalizace nesmí pouštět odpad ze stávajících jímek. Tím by došlo k likvidaci čistícího procesu, a ten by musel být znovu zahájen. A to představuje značné finanční prostředky, které zaplatíme my všichni.

Věříme, že vše proběhne v pořádku a děkujeme vám, že se rychle připojíte.

Zastupitelstvo obce Radětice

 

 

 

Informace pro vlastníky nemovitostí

Budete-li potřebovat po realizaci kanalizační přípojky vyvézt přebytečný vykopaný materiál, kontaktujte pana Bálka a on vám sdělí, kam je možné materiál uložit.

Telefon: 721 836 686.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________________________

Realizace kanalizační přípojky na soukromém pozemku

 • Zhotovitel díla (firma Novadus) realizoval v rámci projektu kanalizační přípojky na hranici veřejného prostranství a soukromého pozemku. Jsou ukončeny revizní šachtou z PVC typ přímý, DN 400/160, tlak 40 t, hl od 1860 do 2230 mm dle projektové dokumentace.
 • Pokud vlastník požaduje zřídit kanalizační přípojku jinak, než již odsouhlasil, musí si na své náklady zajistit novou projektovou dokumentaci včetně územního rozhodnutí či územního souhlasu.
 • Realizaci kanalizační přípojky na soukromé části si zajištuje na vlastní náklady vlastník nemovitosti. Na systém nesmí být napojeny septiky, jímky (napojení odpadních potrubí z objektů na kanalizační přípojku musí být před těmito objekty, a tak budou septiky a jímky odstaveny z provozu).
 • Do kanalizační přípojky nesmí být zavedeny dešťové vody (okapové svody, odvodnění dvorů apod.).
 • Trubní materiál (trubky, kolena) použitý na přípojku musí mít tuhost dle projektu.
 • Napojení na veřejnou část provádí vlastník nemovitosti dle projektu.
 • Kanalizační přípojku na soukromé části si můžete budovat již nyní, ale nesmíte ji používat. Do kanalizace se ještě nesmí nic vypouštět, až po schválení zahájení zkušebního provozu. Přípojku můžete napojit na revizní šachtu (na hranici veřejného a soukromého pozemku), ale nesmíte ji na druhé straně ještě napojit na odpad. To se bude moci udělat až v úplném závěru.
 • Termín, kdy budete moci napojit svoji přípojku na kanalizaci, vám opět sdělíme písemně. Bude to po vydání povolení zkušebního provozu pro čistírnu odpadních vod.

Předpokládaný termín: (listopad nebo prosinec 2022).

 • Před zásypem potrubí kanalizační přípojky, místa napojení a případně křížení s ostatními inženýrskými sítěmi musíte přizvat zástupce obce ke kontrole. Pokud byste potrubí zasypali bez kontroly, budete ho muset znovu odkopat, aby mohla být kontrola provedena. Při kontrole musí být zjevné, že do přípojky není napojen např. septik či jímka a že do ní nejsou svedeny dešťové vody.
 • Pokud budete přípojku budovat nyní, musíte přizvat zástupce obce ke kontrole dvakrát. Poprvé před zasypáním potrubí, podruhé při vlastním napojení přípojky k odpadu. Určitě si již přípojku vybudujte a budete připraveni.
 • Bez písemného dokladu o provedené kontrole nelze uzavřít „Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací“ a zahájit vypouštění odpadních vod do kanalizační stoky.
 • Za obec budou přípojky kontrolovat:
 • Josef Bálek (721 836 686),
 • Milan Spilka (777 637 882),
 • Marek Žifčik (721 555 505),
 • Ing. Jan Flíček (607 976 011).
 • Po zřízení kanalizační přípojky (před zásypem rýhy) je vlastník povinen zakreslit skutečný stav provedení kanalizační přípojky. Stačí amatérský zákres do kopie katastrální mapy. Tento zákres musíte předat při kontrole. Zákres bude následně doložen jako příloha ke „Smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací“. Smlouvu zajistí obec či vybraný budoucí provozovatel.

Napojení na kanalizační síť bez souhlasu („černé napojení“):

 • V případě, že dojde k napojení kanalizační přípojky a k vypouštění odpadních splaškových vod do splaškové kanalizace z objektů, jejichž vlastníci nemají sepsané smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace před započetím užívání kanalizační přípojky, jedná se o neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace. Fyzická nebo právnická osoba se tímto dopouští správního deliktu a dle zákona o vodovodech a kanalizacích, § 10 odst. 2 (neoprávněné vypouštění), odst. 3 (náhrada vzniklých ztrát) a dle § 32 odst. 5 (správní delikty, kdy je možno v řízení o přestupcích u příslušného úřadu uložit pokutu až do výše 50 000 Kč).
 • Povinnost platit stočné vzniká okamžikem napojení na kanalizaci, neuzavření smlouvy není důvodem k nedoplacení stočného.

 

 

Autobusová doprava od 12. 6. 2022: TARIF A JÍZDNÍ ŘÁDY

 

Na všech linkách PID platí pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka:

- díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění,

cena každé jízdenky se odvíjí od počtu projetých pásem a délky trvání cesty,

každé pásmo se počítá pouze jednou, pokud tedy pojedete například z pásma 7 přes pásmo 8 zpět do pásma 7, počítají se pouze dvě pásma,

rozmístění obcí do pásem PID je uvedeno u každé zastávky v jízdním řádu. Kromě pásmové platnosti také cenu ovlivňuje čas, po který cestujete, pokud byste například cestovali 3 hodiny v rámci dvou pásem, nestačí základní jízdenka pro dvě pásma, která platí po dobu 15, respektive 30 minut, ale musíte si pořídit jízdenku, která platí po dobu 180 minut (a také tedy 7 pásem),

na veškeré jízdenky PID lze neomezeně přestupovat,

v úsecích, kde není vyznačeno zařazení zastávek do tarifního pásma PID, platí kilometrický tarif Jihočeského kraje,

tarif PID platí na mezikrajských linkách zpravidla do nejbližšího uzlu na území Jihočeského kraje, tzn. že nedochází k lomu tarifů na hranici krajů.

 

Kompletní informace (finální jízdní řády, mapy linkového vedení, schémata měst a přestupních uzlů, údaje o jízdném v systému PID) jsou pro Vás i cestující k dispozici na webové stránce dopravního systému PID: Úvodní stránka | Pražská integrovaná doprava (pid.cz) , konkrétně na odkaze:

Integrace veřejné dopravy na Březnicku a Krásnohorsku od 12. 6. 2022 | Pražská integrovaná doprava (pid.cz)

 

Jízdní řády lze již nyní vyhledat ve vyhledávačích spojení PID Lítačka a IDOS (zde kompletní data do konce tohoto týdne). Tento týden budou taktéž distribuovány informačních brožury pro cestující na Vaše obecní (městské) úřady a v průběhu příštího týdne budou dopravci vylepovat jízdní řády na zastávky.

 

Dovolujeme si Vás v této souvislosti upozornit, že od 12. 6. 2022 dochází ke zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID. Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní senioři od 65 let, viz

Změna Tarifu PID ve Středočeském kraji od 12. 6. 2022 | Pražská integrovaná doprava   

 

     

 

 

 

         

          Nádoba na použité oleje rostlinného původu z domácností
         
Obec Radětice pro vás připravila sběr kuchyňského oleje. Nevylévejte použitý kuchyňský olej
          do odpadu, šetřete životní prostředí. Přepálený olej patří mezi nejodolnější nečistoty.
          Stačí kuchyňský olej doma slévat do PET lahví a poté uzavřené PET láhve vhazovat do nádoby
          na sběr použitého oleje.

          V obci bude umístěna jedna nádoba o objemu 240 litrů s otvorem na PET láhev.
          Nádoba bude umístěna u ostatních nádob na tříděný odpad na návsi.
          Odvoz budou zajišťovat Technické služby města Příbram, a to 2x ročně s nebezpečným odpadem.

Upozornění:

 • Do kontejneru se nesmí vhazovat olej ve skleněných lahvích, pouze v PET lahvích.
 • Olej se nesmí vlévat přímo do nádoby, vždy musí být v PET lahvi.
 • Musí se jednat pouze o olej jedlý kuchyňský, nikoliv automobilový.

Pojďte s námi pomáhat přírodě.

Obecní úřad Radětice

 

        

           

Vydání Územního plánu Radětice
Na úřední desce OÚ Radětice je zveřejněna veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Radětice. Územní plán je účinný ke dni 6. 2. 2020. Více informací https://radetice.pb.cz/www/obecni-urad/uredni-deska/

 

 

 

V neděli 28. 10. 2018 se v Raděticích konala oslava 100 let od založení Československa. Při té příležitosti byly položeny věnce u Pomníku padlých. Vzhledem k nepříznivému počasí byla další část programu přesunuta do sálu. Součástí programu bylo posvěcení nového vyšívaného praporu SDH Radětice. Akce se vydařila a myslíme si, že jsme si tuto důležitou událost důstojně připomněli.

Přinášíme několik fotografií, jejich autorem je Vít Jarolímek.

 

 

 

  

 

 

 • Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku
  Právě vyšla dlouho očekávaná publikace Mgr. Václava Trantiny, vedoucího Památníku Vojna Lešetice - pobočky Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, a PaedDr. Josefa Velfla, ředitele Hornického muzea, příspěvkové organizace.Zpracování tohoto tématu iniciovaly v roce 2000 Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Příbrami a Československá obec legionářská. Náročná sedmnáctiletá práce vznikala za pomoci řady jednotlivců a institucí a obecních úřadů. Autoři také prostudovali velké množství archivních pramenů a odbornou literaturu. Tak se podařilo historicko-dokumentační formou zaznamenat jednotlivá místa příbramského regionu připomínající oběti obou světových válek.
  Lokality jsou řazeny abecedně a jejich přesnou polohu určují souřadnice GPS. V každém záznamu je ocitován popis pomníku či památníku. Nechybí ani nápis na pomníku či památníku v plném znění, který je doplněn dalšími údaji o osobách na něm připomínaných a o válečných událostech s ním spojených. Publikace je tedy i historickým přehledem o dění za světových válek v jednotlivých lokalitách. Je svědectvím o hrdinství našich předků, kteří buď shodou dějinných okolností, nebo z vlastního rozhodnutí položili za naši vlast svůj život.
  Krásná a užitečná kniha je vybavena velkým počtem černobílých a barevných fotografií. Společně ji vydaly SOA v Praze – Státní okresní archiv Příbram, Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace, a Městské muzeum Příbram, příspěvková organizace. V těchto institucích si také můžete knihu zakoupit. Slavnostní uvedení knihy v Příbrami se bude konat na podzim u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.  

 

 

 

Provozní doba v hostinci v Raděticích:
 

pondělí zavřeno
úterý zavřeno
středa 18-21
čtvrtek zavřeno
pátek 18-00
sobota 18-00
neděle 17-20

 

 

Prodejní doba v prodejně v Raděticích:
 

pondělí 8-11 14-16
úterý zavřeno  
středa 8-11 14-16
čtvrtek 8-11  
pátek 8-11 14-16
sobota 8-9  

 

 

 

 

 

V sobotu 22. 8. 2016 před 22. hodinou v radětickém katastru hořelo. Na pozemku pod Silinou hořely dva balíky slámy. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. Moc děkujeme Jednotce SDH Radětice za uhašení požáru. Hasiči byli moc šikovní, obětaví a stateční.
 

Pamatujete, jak jsme byli na společné návštěvě v obci Radětice v okrese Tábor? Konala se zde velká akce a my jsme této obci věnovali malý stromek - lípu srdčitou. Radětičtí ji nazvali Lípa přátelství a zasadili si ji 27. 6. 2004 vedle budovy obecního úřadu.

Když jsme se letos vraceli z Třeboně, vyfotili jsme několik fotek: krásnou vítací tabuli a náš dárek, který už docela vyrostl.

       


 

V sobotu 21. 2. 2015 byl v Raděticích MASOPUST. Všechno začalo propůjčením práva.... O týden později měly děti Dětský maškarní bál. Byl plný sál, Majda s Natálkou připravily spoustu soutěží, bylo to moc fajn.
Chcete vidět fotky? Jsou zde: http://obec-radetice.rajce.idnes.cz/Masopust_2015/

Již několik let pořádají členové Mysliveckého sdružení Radětice-Stěžov besedy s dětmi v mateřských školách. Vyprávějí dětem o myslivosti - jak se pečuje o zvířata, proč se v zimě musí přikrmovat a také jim vysvětlují, proč se musí některá zvířata střílet. Děti si mohou prohlédnout mysliveckou uniformu, učí se rozeznávat jednotlivé druhy krmení (žaludy, kaštany, jablka, kukuřici, ječmen apod.), mohou si prohlédnout kůži z divočáka, paroží a učí se rozpoznávat některé zvířecí stopy. Zajímavou formou se myslivci snaží přiblížit dětem svoji práci, která je pro správný vývoj přírody velmi potřebná.
Dne 14. 10. 2014 besedovali v Mateřské škole Perníková chaloupka v Příbrami VII, v listopadu půjdou za dětmi z Mateřské školy Školní v Příbrami VIII. Děti jim na oplátku malují obrázky, které si můžete prohlédnout v přiložených dokumentech.

Nová právní úprava povolování kácení dřevin

Změna právní úpravy povolování kácení přinesla občanům vlastnícím zahradu u bytového či rodinného domu zjednodušení kácení dřevin.
Od 15. července 2013 nabyla účinnosti nová vyhláška ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Podle této vyhlášky - mimo jiné - již není potřeba úřady žádat o povolení kácení stromů a keřů rostoucích na zahradách. Vyhláška dále definuje zahradu jako pozemek u rodinného či bytového domu, která leží v zastavěném území obce, je stavebně oplocena a nepřístupná veřejnosti. Zároveň musí být splněna podmínka, že
- kácené dřeviny nerostou ve stromořadí a nejsou součástí významného krajinného prvku,
- nejedná se o památný strom.


Kácení by mělo být prováděno v období vegetačního klidu. To znamená, že kácení mimo toto období není výslovně zakázáno, ale nesmějí být při něm ohroženy jiné zájmy chráněné zákonem (např. nesmějí být ničena obsazená hnízda ptáků). Více informací je uvedeno ve výše uvedené vyhlášce.

 

  

 

Milí spoluobčané!
Dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za dodržování nepsaného pravidla tzv. klidné neděle v Raděticích.
Stále jsme přesvědčeni, že to není nutné řešit vyhláškou, tak jako to již udělala řada měst a obcí.
Je báječné, že se tímto pravidlem již řídí většina radětických občanů a vzájemně bychom si měli poděkovat. Věříme, že se k nám přidají i ti, kteří toto pravidlo stále nerespektují, a předem jim děkujeme, že i oni každou neděli budou ohleduplní ke svým sousedům.
Obecní úřad Radětice


   V neděli 28. dubna 2013 od 14 hodin P. Ján Andrej z Farního úřadu Milín – Slivice sloužil mši u kapličky v Raděticích u příležitosti Vojtěšské pouti. Hudební doprovod zajistil soubor Slivičáček.
Paní Blanka Flíčková připravila pro každého z hostů zdobený perníček a malý kalendářík s fotkou naší kapličky na titulní straně. Paní Zdena Širlová upekla výborné kynuté šneky. O úklid kapličky se postarali Jarolímkovi.
Všem moc děkujeme a těšíme se na příští rok.


 

 
zobrazeno: 23552x | aktualizováno: 04.09.2023
© 2010 - 2023 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz