Obecní úřad + sál

 
Velikonoce 2020
 
čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
 
Hlavní stránka

Aktuality


Dokumenty

         

 

Omezení školních autobusů
V rámci středočeské integrované dopravy budou z důvodu dočasného zrušení prezenční výuky omezeny autobusové spoje, které primárně zajišťují dopravu žáků a studentů do škol. Krizový štáb Středočeského kraje rozhodl o jejich omezení na období od 19. do 30. října 2020.

 

 

 

Ve čtvrtek 8. 10. 2020 se zahájí oprava povrchu a odvodnění na silnici I/4. Celá rekonstrukce je rozvržena do 8 etap. Zahajovat se bude etapami 3+4. Ty omezí dopravu v úseku km1,29 -2,47, místně je to přibližně od křižovatky silnic I/3 a III/0046 a dále na Milín až za křižovatku silnice I/3 se silnicí III/0047 (odbočka na Životice).  Délka opravovaného úseku je 1 180 metrů. V závislosti na realizované etapě bude omezen i provoz na sil. III/0047 a bude třeba sledovat přenosné svislé dopravní značení. Uvedení tohoto rekonstruovaného úseku do provozu je plánováno v polovině listopadu v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Práce na dalších etapách rekonstrukce budou obnoveny po ukončení zimní technologické přestávky na jaře příštího roku.

Ve všech etapách bude rekonstrukce probíhat po polovinách vozovky, provoz vozidel zůstane zachován vždy na jedné její polovině a bude řízen světelným signalizačním zařízením nebo regulovčíky (kyvadlový provoz). Opravovaný úsek silnice I/4 se vyznačuje silnou intenzitou provozu. Podle sčítání dopravy v roce 2016 tímto úsek projede denně téměř 13 tisíc vozidel. Proto je snahou dopravně inženýrského opatření zajistit maximální bezpečnost a plynulost provozu v místě prováděné stavby a v co největší možné míře zachovat běžný provoz a přístup dopravní obsluhy ke stávajícím objektům. I přesto zde lze očekávat nárazově tvorbou kolon a s tím související zdržení, které může jít i do desítek minut. Doporučujeme sledovat aktuální dopravní zpravodajství a eventuálně zvážit vhodné objízdné trasy.

Děkuji za sdílení informace vašim občanům.

Mgr. Martin Buček, tým komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

 

 

      

 

Od 21. 9. 2020 vstupuje v platnost Nařízení č. 5/2020 vydané Krajskou hygienickou stanicí - od 21. 9. 2020 povinnost nosit roušky i na venkovních akcích s účastí více než 100 osob. 

 

Od 10. 9. 2020 je povinnost mít zakryté dýchací cesty ve vnitřních prostorech budov v celé ČR - viz nařízení MZ ČR

             

      

 

 

 

         

          Nádoba na použité oleje rostlinného původu z domácností
         
Obec Radětice pro vás připravila sběr kuchyňského oleje. Nevylévejte použitý kuchyňský olej
          do odpadu, šetřete životní prostředí. Přepálený olej patří mezi nejodolnější nečistoty.
          Stačí kuchyňský olej doma slévat do PET lahví a poté uzavřené PET láhve vhazovat do nádoby
          na sběr použitého oleje.

          V obci bude umístěna jedna nádoba o objemu 240 litrů s otvorem na PET láhev.
          Nádoba bude umístěna u ostatních nádob na tříděný odpad na návsi.
          Odvoz budou zajišťovat Technické služby města Příbram, a to 2x ročně s nebezpečným odpadem.

Upozornění:

  • Do kontejneru se nesmí vhazovat olej ve skleněných lahvích, pouze v PET lahvích.
  • Olej se nesmí vlévat přímo do nádoby, vždy musí být v PET lahvi.
  • Musí se jednat pouze o olej jedlý kuchyňský, nikoliv automobilový.

Pojďte s námi pomáhat přírodě.

Obecní úřad Radětice

 

        

    

        PLATBA POPLATKŮ ZA POPELNICE V ROCE 2020

        Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo obce Radětice na svém jednání dne 20. 5. 2020 projednalo poplatky za odvoz popelnic a schválilo následující ceny pro jednotlivé varianty: 

1. varianta: v létě 1x za 2 týdny, v zimě 1x za 2 týdny                         1 337 Kč    

2. varianta: v létě 1x za 2 týdny, v zimě 1x za 1 týden                         2 108 Kč

3. varianta: chalupářský tarif – pouze v létě 1x za 2 týdny                     565 Kč

4. varianta: jednorázový odvoz za tzv. známky - 12 známek                  960 Kč

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bylo dále dohodnuto, že poplatky by měly být zaplaceny jednorázovou platbou převodem na účet obce, případně v hotovosti, a to do 30. 6. 2020. Pokud tedy můžete zaplatit bezhotovostně, uvítáme to. Po zaplacení vám domů přineseme známku/známky na rok 2020. Pokud si nepamatujete, jako máte objednanou variantu, zavolejte nebo napište.

Od 1. července 2020 již TS Příbram nevyvezou popelnici, na které nebude vylepena letošní známka.

 

1. Informace k bezhotovostní platbě:

Číslo účtu:                  2900234119/2010

Variabilní symbol:        zde uveďte číslo popisné/evidenční vašeho domu

Termín platby:             do 30. 6. 2020

 

 

Platba přes QR kód

1. varianta:  1 337 Kč:

 

 

 

2. varianta:  2 108 Kč

 

 

 

3. varianta: chalupářský tarif: 565 Kč

 

 

 

4. varianta: jednorázový odvoz za tzv. známky:  960 kČ

 

 

2. Informace k hotovostní platbě:

Kdo nemá účet, může přijít zaplatit hotově do kanceláře OÚ Radětice ve dnech 10. 6, 17. 6. nebo 24. 6. 2020 vždy od 19.00 do 21.00.

 

 

 

 

 

        Nájemce prodejny v Raděticích - firma Koruna Příbram - nabízí dovoz nákupu až do domu.
        Více informací u paní prodavačky v radětické prodejně.

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo nové webové stránky na téma koronavirus - COVID 19

 

 

Covid-19 v Česku: Telefonní linka pro dotazy ke koronaviru

Státní zdravotní ústav zřídil speciální poradenskou telefonní linku pro dotazy ke koronaviru.

Byla zřízena infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

Informace pro občany najdete také na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, případně na stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

 

 

Tříkrálová sbírka

V rámci charitativní Tříkrálové sbírky vybrali Tři králové letos v Raděticích 6 293 korun. Děkujeme všem, kteří přispěli.

 

Vydání Územního plánu Radětice
Na úřední desce OÚ Radětice je zveřejněna veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Radětice. Územní plán je účinný ke dni 6. 2. 2020. Více informací https://radetice.pb.cz/www/obecni-urad/uredni-deska/

 

Zrušení poplatku za psa
Zastupitelstvo obce Radětice na svém jednání dne 18. 12. 2019 zrušilo místní poplatek za psa. Od roku 2020 tedy již nebude tento místní poplatek od občanů vybírán.

 

 

V neděli 28. 10. 2018 se v Raděticích konala oslava 100 let od založení Československa. Při té příležitosti byly položeny věnce u Pomníku padlých. Vzhledem k nepříznivému počasí byla další část programu přesunuta do sálu. Součástí programu bylo posvěcení nového vyšívaného praporu SDH Radětice. Akce se vydařila a myslíme si, že jsme si tuto důležitou událost důstojně připomněli.

Přinášíme několik fotografií, jejich autorem je Vít Jarolímek.
 

 

 

 

 

   

Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se konaly volby do Zastupitelstva obce Radětice.

Novými zastupiteli se stali:
Milan Spilka (88 hlasů)
Marek Žifčik (86 hlasů)
Jitka Buraltová (84 hlasů)
Václav Sklenář (75 hlasů)
Josef Bálek (71 hlasů)
Jitka Bálková (69 hlasů)
Ing. Jan Flíček (67 hlasů)

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Radětice

volby.cz

 

 


 

 

  • Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku
    Právě vyšla dlouho očekávaná publikace Mgr. Václava Trantiny, vedoucího Památníku Vojna Lešetice - pobočky Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, a PaedDr. Josefa Velfla, ředitele Hornického muzea, příspěvkové organizace.Zpracování tohoto tématu iniciovaly v roce 2000 Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Příbrami a Československá obec legionářská. Náročná sedmnáctiletá práce vznikala za pomoci řady jednotlivců a institucí a obecních úřadů. Autoři také prostudovali velké množství archivních pramenů a odbornou literaturu. Tak se podařilo historicko-dokumentační formou zaznamenat jednotlivá místa příbramského regionu připomínající oběti obou světových válek.
    Lokality jsou řazeny abecedně a jejich přesnou polohu určují souřadnice GPS. V každém záznamu je ocitován popis pomníku či památníku. Nechybí ani nápis na pomníku či památníku v plném znění, který je doplněn dalšími údaji o osobách na něm připomínaných a o válečných událostech s ním spojených. Publikace je tedy i historickým přehledem o dění za světových válek v jednotlivých lokalitách. Je svědectvím o hrdinství našich předků, kteří buď shodou dějinných okolností, nebo z vlastního rozhodnutí položili za naši vlast svůj život.
    Krásná a užitečná kniha je vybavena velkým počtem černobílých a barevných fotografií. Společně ji vydaly SOA v Praze – Státní okresní archiv Příbram, Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace, a Městské muzeum Příbram, příspěvková organizace. V těchto institucích si také můžete knihu zakoupit. Slavnostní uvedení knihy v Příbrami se bude konat na podzim u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.  

 

 

 

Provozní doba v hostinci v Raděticích:
 

pondělí zavřeno
úterý zavřeno
středa 18-21
čtvrtek zavřeno
pátek 18-00
sobota 18-00
neděle 17-20

 

 

Prodejní doba v prodejně v Raděticích:
 

pondělí 8-11 14-16
úterý zavřeno  
středa 8-11 14-16
čtvrtek 8-11  
pátek 8-11 14-16
sobota 8-10  

 

 

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram nabízí dovoz obědů:

Ceník:
Poskytnutí stravy:

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování – poskytnutí oběda                52 Kč/oběd
2. dovoz
- dovoz oběda ve všední dny  14 Kč
dovoz oběda v sobotu, neděli a ve svátcích  16 Kč

Kontakt:
Michaela Havlenová, Okrsková pečovatelka
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p. o.
Brodská 100, 26101 Příbram VIII | IČ: 47067071
Tel.: 777 758 396

 

 

 

V sobotu 22. 8. 2016 před 22. hodinou v radětickém katastru hořelo. Na pozemku pod Silinou hořely dva balíky slámy. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. Moc děkujeme Jednotce SDH Radětice za uhašení požáru. Hasiči byli moc šikovní, obětaví a stateční.
 

Obecní úřad Radětice upozorňuje všechny občany, kteří užívají vodu z obecních studní, že v současné době je voda ve všech studních v obci Radětice i části Palivo nepitná. Budeme studny dezinfikovat a poté zajistíme kontrolní rozbory.

Pamatujete, jak jsme byli na společné návštěvě v obci Radětice v okrese Tábor? Konala se zde velká akce a my jsme této obci věnovali malý stromek - lípu srdčitou. Radětičtí ji nazvali Lípa přátelství a zasadili si ji 27. 6. 2004 vedle budovy obecního úřadu.
Když jsme se letos vraceli z Třeboně, vyfotili jsme několik fotek: krásnou vítací tabuli a náš dárek, který už docela vyrostl.


       


 

V sobotu 21. 2. 2015 byl v Raděticích MASOPUST. Všechno začalo propůjčením práva.... O týden později měly děti Dětský maškarní bál. Byl plný sál, Majda s Natálkou připravily spoustu soutěží, bylo to moc fajn.
Chcete vidět fotky? Jsou zde: http://obec-radetice.rajce.idnes.cz/Masopust_2015/

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU
Od 14.12.2014 začnou platit nové jízdní řády. Změna se dotýká mj. i naší linky 300042 (D42) Příbram - Krásná Hora n. Vlt. - Petrovice.


V rámci této změny přestane jezdit ranní školní autobus do Milína.

Občané z Radětic se do Milína dostanou ranním autobusem s odjezdem v 7,09 hodin, který nově pojede přes Milín, poté pojede zpět na Buk, Jesenici, Jerusalém a do Příbrami.


Již několik let pořádají členové Mysliveckého sdružení Radětice-Stěžov besedy s dětmi v mateřských školách. Vyprávějí dětem o myslivosti - jak se pečuje o zvířata, proč se v zimě musí přikrmovat a také jim vysvětlují, proč se musí některá zvířata střílet. Děti si mohou prohlédnout mysliveckou uniformu, učí se rozeznávat jednotlivé druhy krmení (žaludy, kaštany, jablka, kukuřici, ječmen apod.), mohou si prohlédnout kůži z divočáka, paroží a učí se rozpoznávat některé zvířecí stopy. Zajímavou formou se myslivci snaží přiblížit dětem svoji práci, která je pro správný vývoj přírody velmi potřebná.
Dne 14. 10. 2014 besedovali v Mateřské škole Perníková chaloupka v Příbrami VII, v listopadu půjdou za dětmi z Mateřské školy Školní v Příbrami VIII. Děti jim na oplátku malují obrázky, které si můžete prohlédnout v přiložených dokumentech.

Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 se konaly volby do Zastupitelstva obce Radětice. Byli zvoleni tito kandidáti:
Marek Žifčik - 87 hlasů
Milan Spilka - 79 hlasů
Václav Sklenář - 74 hlasů
Jitka Buraltová - 71 hlasů
Josef Širl - 65 hlasů
Josef Bálek - 62 hlasů
Jitka Bálková - 54 hlasů


Podrobné výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu na www.volby.cz. Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Radětice byla starostkou obce zvolena Jitka Buraltová a místostarostou Josef Bálek.  

Nová právní úprava povolování kácení dřevin
Změna právní úpravy povolování kácení přinesla občanům vlastnícím zahradu u bytového či rodinného domu zjednodušení kácení dřevin.
Od 15. července 2013 nabyla účinnosti nová vyhláška ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Podle této vyhlášky - mimo jiné - již není potřeba úřady žádat o povolení kácení stromů a keřů rostoucích na zahradách. Vyhláška dále definuje zahradu jako pozemek u rodinného či bytového domu, která leží v zastavěném území obce, je stavebně oplocena a nepřístupná veřejnosti. Zároveň musí být splněna podmínka, že
- kácené dřeviny nerostou ve stromořadí a nejsou součástí významného krajinného prvku,
- nejedná se o památný strom.


Kácení by mělo být prováděno v období vegetačního klidu. To znamená, že kácení mimo toto období není výslovně zakázáno, ale nesmějí být při něm ohroženy jiné zájmy chráněné zákonem (např. nesmějí být ničena obsazená hnízda ptáků). Více informací je uvedeno ve výše uvedené vyhlášce.

 

Město Příbram nabízí pobyt ve své chalupě v šumavském Zadově.
Rezervace pobytu a bližší informace:
Městský úřad Příbram, paní Věra Nováková, tel. 318 402 523.


 

 

Milí spoluobčané!
Dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za dodržování nepsaného pravidla tzv. klidné neděle v Raděticích.
Stále jsme přesvědčeni, že to není nutné řešit vyhláškou, tak jako to již udělala řada měst a obcí.
Je báječné, že se tímto pravidlem již řídí většina radětických občanů a vzájemně bychom si měli poděkovat. Věříme, že se k nám přidají i ti, kteří toto pravidlo stále nerespektují, a předem jim děkujeme, že i oni každou neděli budou ohleduplní ke svým sousedům.
Obecní úřad Radětice


   V neděli 28. dubna 2013 od 14 hodin P. Ján Andrej z Farního úřadu Milín – Slivice sloužil mši u kapličky v Raděticích u příležitosti Vojtěšské pouti. Hudební doprovod zajistil soubor Slivičáček.
Paní Blanka Flíčková připravila pro každého z hostů zdobený perníček a malý kalendářík s fotkou naší kapličky na titulní straně. Paní Zdena Širlová upekla výborné kynuté šneky. O úklid kapličky se postarali Jarolímkovi.
Všem moc děkujeme a těšíme se na příští rok.


 Koncem roku 2013 ukončil pan Petr Hrubý, náš lesní hospodář, podzimní práce v obecních lesích. Bylo vysazeno 1 500 smrků, 30 vyšších dubů (jsou oploceny proti zvěři). Dále pracovníci provedli výřez dřevin, ožnutí mladých porostů a všechny mladé stromky byly natřeny repelentem proti okusu zvěří. Dále byla opravena oplocenka ve Stráži a bylo spáleno klestí.
Posledním počinem bylo instalování "lesního posezení" v Pasece. Je na okraji lesa s krásným výhledem do přírody. 

 

 

 

Fotografie z letošního ročníku závodu v přibližování dřeva koňmi ve Smolotelích:
http://celik.rajce.idnes.cz/Tah_Smolotely_2011/

 V sobotu 6. srpna 2011 se fotbalisté z Radětice zúčastnili tradičního turnaje Fotball Cup v Kácini. Obec zakoupila nové dresy, na nichž je vyobrazen znak obce. Kluci hráli s nadšením, a tak skončili na krásném druhém místě. Blahopřejeme.

Milí spoluobčané, tak máme za sebou brigádu na čištění silničních příkopů. Upřímně řečeno, docela to byl zase fujtajbl. Provedli jsme si soukromou statistiku:
na silnicích okolo Radětic jezdí spousta milovníků fast foodů - kelímky od coca-coly, od kávy, krabičky od big maců, plechovky od Shocků, od ledové kávy. Dále zde byly barely od vína, lahve od nealka, obaly od tyčinky Margot - těch bylo opravdu dost. No a jezdí u nás hóóódně kuřáků - vedou modrá LM. A bylo jich požehnaně (myslím prázdných krabiček a vajglů).
Jo, taky jsme našli plnou tašku použitých dětských plen.
A taky plasty z téměř celého auta. Igelitové a mikrotenové pytle a pytlíky jsme nepočítali.
Nevěříte? My jsme taky nevěřili, ale bylo to tak. V poledne byl plný valník - jako bohužel každoročně.
Děkujeme všem brigádníkům za statečnost, kterou při sběru těchto nechutností museli projevit.
Jestli znáte nějaké čuně, které tyto nepravosti páchá, prosím, zatřeste s ním, aby se mu rozsvítilo v hlavě. Už je totiž na čase.


   
 

V sobotu 26. 2. se v Raděticích opět konal masopust.
Akci pořádalo občanské sdružení "Radost". V čele průvodu opět kráčel rychtář pan Josef Bálek. Starostka mu do půlnoci propůjčila právo, a tak mohl masopustní rej s různými alotrijemi začít! A průvod se opravdu vydařil.
Půvabně romantický byl Pepa Širl alias hejkal, roztomilé byly děti Širlovy, Vojtík Flíček alias myšák, jeho maminka Blanka v poetickém hávu luční víly, úžasný byl také Rumcajs, Manka a Cipísek (Vitoňovi a Honza Greguš), divoké čertice Natálka a Dominika, indián Míša, mušketýr Honzík, medvěd Pavel, nepře
konatelná byla Hana Suchá alias ctihodná abatyše. Vyjmenovala jsem jenom několik maškar, ale ostatní byly neméně báječné.
U každého domu se průvod zastavil a muzikanti zahráli panu a paní domácím. Kteří muzikanti? No přece naše VaKaMiLa (Václav Sklenář, Karel Horký, Milan Spilka, Láďa Machač), kterou posílili dva trumpeťáci - pp. Šrain a Slepička. 
Nikdo hlady neumřel, Radětičtí připravili opravdu hojné občerstvení - koblihy, boží milosti, chlebíčky, jednohubky, pečené či uzené maso, a další dobroty. Samozřejmě si každý také mohl koupit pečeného vuřta od Milana Spilky a Marcela Oberreitera, kteří tuto laskominu připravovali na opravdu originálním grilu (zřejmě z OBI).
Děkujeme všem, kteří tuto akci připravili a těšíme se na příští rok!
A protože jsme vše zdokumentovali, můžete si prohlédnou fotky v naší fotogalerii - zde: http://www.radetice.pb.cz/www/fotogalerie/masopust-2011/

Po vyplnění povinných dotazníků přinášíme několik zajímavých informací:
Z naší obce bylo v roce 2010 odvezeno:
1 264 kg plastů, 1 930 kg železa, 2 430 kg skla, 1 350 kg papíru, 23 kg barev, 547 kg pneumatik, 67 kg nápojového kartonu, 57 700 kg směsného komunálního odpadu.

 

Milí spoluobčané, dne 20. 10. 2010 schválil Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR znak a vlajku obce Radětice.
Zde jsou naše nové symboly:  


znak:                   vlajka: 

Více na https://radetice.pb.cz/www/obec-radetice/symboly-obce/

 

 

Milí spoluobčané a návštěvníci obce Radětice!
Dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za dodržování nepsaného pravidla tzv. klidné neděle v Raděticích. V loňském roce jsme Vás letákem informovali o tom, že by bylo dobré umožnit svým sousedům dodržovat neděli jako den pracovního klidu. Měli bychom k sobě být vzájemně ohleduplní a nerušit své sousedy ?hlučnými pracemi?. Proto nikdo z nás nebude v neděli sekat trávu sekačkou ani křovinořezem, brousit bruskou, řezat dřevo motorovou pilou či na cirkulárce apod. Každý máme možnost tyto práce provádět od pondělí do soboty. Byli jsme přesvědčeni, že to není nutné řešit vyhláškou, tak jako to již udělala řada měst a obcí.
Myslíme si, že se tímto pravidlem již řídí většina z nás a vzájemně bychom si měli poděkovat. Věříme, že se k nám přidají i ti, kteří toto pravidlo stále nerespektují. Také jim předem děkujeme za ohleduplnost.
Obecní úřad Radětice

zobrazeno: 18445x | aktualizováno: 19.10.2020
© 2010 - 2020 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz