Obecní úřad + sál

 
Velikonoce 2020
 
čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
 
Hlavní stránka

Členové

Členská základna a její vývoj

Členská základna se rozrůstala postupně. V roce 1902 bylo 20 členů Tento stav trval i v období během 1. světové války a byla to právě válečná období, která přinesla kruté zásahy do členské základny. Například velitel Petr Soukup (velitelem od r. 1911) byl počátkem roku 1915 zajat na frontě v Srbsku a byl veden jako nezvěstný. Nový velitel byl zvolen až v roce 1919. V meziválečném období se stav členů pohyboval kolem 25 členů. Zajímavostí je přijetí první ženy v roce 1914 Anny Soukupové jako přispívající.

I 2. světová válka zasáhla do chodu SDH Radětice velmi nepříznivě. Hned v roce 1939, v prvním roce války, zemřel aktivní a uznávaný velitel Karel Sklenář, a nový velitel byl též zvolen až po válce, t. j. v roce 1946. V té době měla členská základna 27 členů, na tomto stavu se dlouhou dobu prakticky nic nezměnilo. K postupnému nárůstu došlo po roce 1975. V roce 1985 měl sbor 40 členů, v roce 1990 42 členů aktivních a 4 přispívající. V roce 1995 to bylo již 50 členů celkem. Nejvyšší stav členů byl 53 a v současné době je to 51 členů.
 

Složení výboru v jubilejním roce 2000

starosta Oldřich Jarolímek, čp. 26

velitel Jaromír Buralt, čp. 30

jednatel Josef Bálek, čp. 47

náměstek starosty Josef Vácha ml., čp. 3

zástupce velitele Václav Sklenář ml., čp. 53

hospodář Josef Vácha st., čp. 47

vzdělavatel Josef Beneš, čp. 16

preventista František Beran, čp. 17

kulturní referent, kronikář okrsku Milín Václav Jarolímek, čp. 26

kronikář Antonín Jarolímek, čp. 13

strojník Vladimír Soukup, čp. 2

referent MTZ Aleš Bálek, čp. 47

člen výboru Václav Sklenář st., čp. 2

čestný člen výboru, člen okrsku Milín Jaroslav Lundák, čp. 40

Revizní komise

Předseda Jiří Hovorka, čp. 16

Člen Josef Záruba, čp. 22

Člen Josef Širl, čp. 44

zobrazeno: 3804x | aktualizováno: 03.10.2010
© 2010 - 2024 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz