Obecní úřad + sál

 
Velikonoce 2020
 
čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
 
Hlavní stránka

Historie

Založení Sboru dobrovolných hasičů Radětice

Na ustavující schůzi valné hromady dne 1. listopadu 1900 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Radětice.
Založení sboru předcházel rozsáhlý požár, který postihl značnou část horní části obce (Dražka). Vyhořelo 13 zemědělských usedlostí a uhořelo 1 dítě.

Sbor založilo 16 činných členů a 5 přispívajících.


První funkcionáři:

velitel:            Josef Jarolímek

starosta:         Jan Broum

podvelitel:       Jan Kalát

zapisovatel:     Josef Teiner

pokladník:       Jan Siblík

cvičitel:            p. Schvabel, člen SDH Milín


Každý činný člen přispěl do pokladny nejméně jednou korunou a přispívající nejméně 80 haléři. Každý člen byl pojištěn částkou 30 haléřů ročního poplatku u ústředí hasičské jednoty.

První stříkačka (na ruční pohon) byla zakoupena v roce 1901 u firmy SMÉKAL na Smíchově.

Slavným dnem byl 15. červenec 1902, kdy po vycvičení sboru dobrovolných hasičů byla uskutečněna slavnost veřejného cvičení s novou stříkačkou. Stříkačka byla slavnostně vysvěcena slivickým farářem Václavem Černým a uvedena do provozu. Této slavnostní události se zúčastnilo těchto 16 sborů dobrovolných hasičů:

Chraštice, Milín, Dolní Hbity, Březové Hory, Příbram, Smolotely, Pečice, Stěžov, Luhy, Vysoká, Pečičky, Zduchovice, Kozičín, Konětopy, Lešetice, Tochovice a spolek vojenských vysloužilců z Milína.

V roce 1906 byly zakoupeny dvě “povelky” (mosazné povelky) pro jednatele a náčelníka oddělení.

V kronice místního sboru se podrobně popisuje, jak těžké začátky měli zakladatelé sboru a za jakých těžkých podmínek získávali finanční prostředky na hasičské vybavení. Stoletá historie hasičského sboru je úzce spjata se životem obce, se starostmi i radostmi jejích obyvatel.


Zásahy u požárů

15. 7. 1901 Radětice - Jan Horký, čp. 10, stáje

22. 9. 1901 Jesenice - p. Bučil, obytné stavení

24. 10. 1901 Smolotely - Jan Vrátný, čp. 7

31. 8. 1902 Lešetice - p. Smolka

25. 1. 1903 Radětice - Jan Přibyl, čp. 12, celé hospodářství

2. 4. 1903 Radětice - Josef Jarolímek, čp. 26, obytné stavení

1903 Stěžov - Emanuel Smíšek, stodola, chlév

10. 6. 1904 - Josef Rainer, čp. 42

18. 9. 1904 Radětice - František Zelenka, celé hospodářství, Josef Jarolímek, chlév, stodola

15. 8. 1905 Radětice - František Vojíř, čp. 7, stáje

1906 Stěžov - František Šedivý, dřevník

19. 5. 1908 Palivo - Václav Bejček, obytné stavení

29. 5. 1909 Stěžov - Václav Štverák, čp. 21, obytné stavení, stáje, stodola

30. 8. 1911 Smolotely - 12 čísel popisných, celá hospodářství

30. 12. 1911 Milín - Pivovar strojovna a varna, Linhart, stodola

16. červen 1913 Palivo - p. Černý, celé hospodářství

26. 7. 1913 Radětice - Josef Vácha, čp. 8, stodola

1914 Pečičky - Rudolf Orna, mlýn, obytné stavení, stáje

12. 6. 1915 Radětice - Jan Broum, čp. 1, obytné stavení, stáje – blesk

15. 8. 1917 Dalskabáty - p. Sirotek, celé hospodářství – blesk, Václav Sirotek, celé hospodářství, Švejkar celé hospodářství

5. 11. 1917 Palivo - Hostouš, čp. 1, obytné stavební, stáje

7. 3. 1920 Stěžov - Josef Veselý, celé hospodářství

4. 6. 1921 Káciň - pí Sirotková, celé hospodářství

30. 11. 1927 Bedřich - celé hospodářství

3. 8. 1931 Palivo - František Černý, celé hospodářství

12. 6. 1933 Radětice - Josef Ptáček,  celé hospodářství

16. 6. 1933 Radětice - Josef Horký, kůlna, chlévy

26. 11. 1933 Palivo - František Vostarek, celé hospodářství

8. 1. 1934 Radětice - Václav Dvořák, celé hospodářství, Anna Zelenková, obytné budovy, chlév

16. 8. 1934 Radětice - Jan Broum, čp. 44, stodola se sklizní

1. 10. 1934 Palivo - František Vostarek, celé stavení

6. 9. 1947 Drsník - les

13. 8. 1950 Radětice - Josef Ptáček, čp. 6 kolna, stodola s celou sklizní

Buk - JZD Milín, kravín

Buk - JZD Milín, stodola

15. 8. 1988 Milín - JZD Milín, stoh

červenec 1990 Stěžov - JZD Milín, lán pšenice

24. 5. 1992 Placy - les

17. 7. 1994 Stěžov pole, les

25. 1. 1997 Stěžov - JZD Milín, ocelokolna
 

Kulturní a společenská činnost

Při získávání finančních prostředků byla pro hasiče stěžejní kulturní činnost sboru. Hasiči pořádali zábavy, plesy a hráli také divadlo. Zpočátku s vypůjčeným jevištěm, později s jevištěm vlastním. Na hasičských plech se dražily darované předměty a prodávaly se potraviny a předměty vyrobené rodinami hasičů. Hasičské plesy se pořádají každoročně od roku 1900, výjimkou byla léta 1986 a 1987, kdy se stavěl nový sál.

Význačnou společenskou, ale i historickou akcí bylo vybudování pomníku obětem I. světové války. V roce 1924 byla provedena dobrovolná sbírka a bylo vybráno 922,- Kč. Pomník byl odhalen 26. července 1925, a to především zásluhou Sboru dobrovolných hasičů Radětice. Na pomníku jsou uvedena jména 14 padlých spoluobčanů.

V roce 1925 předal sbor výtěžek z taneční zábavy na opravu kostela.
Dne 1. 3. 1935 poslal sbor poselství T. G. Masarykovi k jeho 85. narozeninám.

V lednu 1946 byl podán návrh na zakoupení motorové stříkačky, na její zakoupení přispěly politické organizace ještě v letech 1948-1949. Ke koupi došlo však až v roce 1951 po velkém požáru stodoly Josefa Ptáčka v Raděticích. Byla zakoupena stříkačka PPS 4, která byla později předána do Jerusaléma. Potom byla pořízen nová PP6 8, která sloužila do roku 1995. V roce 1995 obec koupila zánovní PPS 12.

V roce 1956 byla zahájena a v poměrně krátké době dokončena stavba nové zbrojnice.

V letech 1978-1980 se hasiči rozhodující měrou zasloužili o vybudování prodejny v Raděticích. V letech 1984-1987 odpracovali další tisíce hodin na výstavbě sálu a rekonstrukci části obecní budovy na restauraci. Toto zařízení slouží dosud celé obci.

zobrazeno: 5599x | aktualizováno: 03.10.2010
© 2010 - 2024 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz