Obecní úřad + sál

 
Velikonoce 2020
 
čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
 
Hlavní stránka

Historie obce

Obec Radětice leží asi 65 km od Prahy - směr jihozápad.
Obec se nachází v nadmořské výšce 526 metrů, leží v údolí, které se svažuje od severu k jihu.

Na západě ji lemuje kopec Babylon (nadmořská výška 547 m) a na východě vrch Silina (nadmořská výška 548 m) o výměře přes 11 ha. Obcí prochází okresní silnice z Příbrami, která se v Horních Hbitech napojuje na silnici do Kamýka nad Vltavou.

Vznik Radětic se předpokládá ve 13. století, neboť první písemné zprávy o Raděticích jsou z roku 1298.

Půdorys obce tvoří staroslovanský kruh, teprve v pozdějších letech, jak přibývalo obyvatel, se obec protáhla a uvnitř původního kruhu byla postavena pastouška a další čtyři usedlosti.
Objekt čp. 1 je původní manský statek, později rozdělený na menší usedlosti. Toto manství bylo lénem Karlštejnským.

Radětice měly starověké osídlení, což dokládají archeologické nálezy, na vrchu Stráž byl nalezen bronzový poklad o váze 7,5 kg.
Na poli mezi Raděticemi a Palivem jsou prastaré opuštěné štoly, zřejmě na železnou rudu. V těchto místech došlo v roce 1927 k propadu a na jeho zavezení bylo třeba 140 povozů zeminy.  K dalšímu propadu došlo v 80. letech 20. století. Tenkrát se jednalo o propad velikosti 1 x 1 m. 
Poslední propad se objevil v červenci 2006. Tento propad se nacházel kousek od osady Palivo. Propad byl hluboký 9 m, na dně byly 3 m vody. Kruhovitý propad měl průměr cca 5 m. Propad zlikvidoval Obvodní báňský úřad Kladno, pod jehož správu naše obec patří.

Na východní straně Siliny se nachází slovanské pohřebiště z 9. století. V letech 1953 - 55 zde proběhl archeologický výzkum s vynikajícími výsledky evropského významu. Tento prostor byl prohlášen za archeologickou památku, která byla později v zájmu armády zrušena.

Předmětem dalšího výzkumu byly pece na tavení kovů v lokalitě Luh, kde v letech 1596 - 57 proběhl neméně úspěšný výzkum činnosti našich prapředků. 

V obci žije v současné době cca 160 obyvatel, včetně osady Palivo. Tato osada byla připojena k obci v roce 1953. Z doložených údajů se počet obyvatel pohyboval takto:

 

Rok       počet obyvatel

1869            334
1930            238
1950            172
1970            173
1980            138
2006            146

  

Výhodou obce je malá vzdálenost od okresního města a dobré autobusové spojení do 8 km vzdálené Příbrami. Nejbližší vlakové nádraží se nachází v městečku Milín, t. j. 6 km. V Milíně je též nejbližší pošta a obvodní lékař.

Obec má na návsi vlastní objekt postavený v roce 1953 a zrekonstruovaný v letech 1984-87. Je zde sídlo obecního úřadu, který byl obnoven v roce 1990, neboť Radětice byly nedobrovolně začleněny do Milína. V budově je dále knihovna, hostinec a sál, ve kterém je možné pořádat kulturní a společenské akce.

Na východní straně obce, v prostoru bývalé šachty Rudných dolů Příbram, je provozovna firmy INTOS Praha (výroba plastových okenních rámů a dveří). Zemědělství v katastrálním území Radětice provozuje Zemědělsko-obchodní družstvo 11. květen, Milín.

Od roku 2008 je v majetku obce objekt prodejny na návsi. Obec prodejnu odkoupila od družstva Jednota Příbram. V současné době je nájemcem p. Miroslav Podzimek a provozuje zde obchod se smíšeným zbožím.

zobrazeno: 4766x | aktualizováno: 18.05.2018
© 2010 - 2023 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz