Obecní úřad + sál

 
Velikonoce 2020
 
čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
 
Hlavní stránka

Nakládání s odpady

V obci Radětice je odpad likvidován tímto způsobem:

- Tuhý komunální odpad od občanů odvážejí Technické služby města Příbram, ul. U Kasáren 6, Příbram IV, tel. 318 624 191. Odvoz je zajištěn na základě smlouvy, kterou obec uzavřela s touto organizací. Úhrada: obec zaplatí ve dvou splátkách firmě celkovou částku, kterou schvaluje ZO Radětice. Poplatek od občanů je vybírán formou místního poplatku - viz Obecně závazná vyhláška č. 1/2020. Po zaplacení dostane vlasník nemovitosti samolepku, kterou viditelně umístí na odpadovou nádobu.

- Nebezpečný odpad odvážejí Technické služby města Příbram, zpravidla 2x ročně. Náklady za odvoz platí obec, občanům není poplatek účtován (viz usnesení ZO Radětice).

- Použitý jedlý olej mohou občané v uzavřené plastové lahvi vhodit do červené popelnice na návsi.

- V obci se třídí tyto komodity odpadu: bílé sklo, barevné sklo, plasty, papír, kov.
Odvoz zajišťuje firma Technické služby města Příbram. Náklady za odvoz platí obec, občanům není poplatek účtován (viz usnesení ZO Radětice). Obec je členem svazku EKO-KOM, tzn., že po uplynutí každého čtvrtletí obec prostřednictvím svozové firmy posílá výkaz o odvozu těchto odpadů firmě EKO-KOM Praha 4 a tato firma posílá na účet obce finanční prostředky dle uzavřené smlouvy.
Plast je od 1. 9. 2023 svážen způsobem "door tu door". Vlastníci nemovitostí dostali darem od obce žlutou popelnici o objemu 240 l a popelnice jsou pravidelně vyváženy.

- V obci se dále třídí kov. Ukládá se na určenou skládku. Odvoz zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Radětice. Výnosy zůstávají této organizaci.

zobrazeno: 2994x | aktualizováno: 15.11.2023
© 2010 - 2024 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz