Obecní úřad + sál

 
Velikonoce 2020
 
čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
 
Hlavní stránka

Symboly obce

Znak obce Radětice

Znak má tuto podobu:
V červeno-zeleně polceném štítě nad hrotem oštěpu koruna vepsaná v dole přerušeném kruhu, vše zlaté.“

Figura koruny připomíná karlštejnský manský dvůr v Raděticích zvaný Broumovský nebo též Braunský a uváděný již ve 14. století.

Figura přerušeného kruhu představuje jednoduchou heraldickou figuru, jež v symbolické zkratce nese tři významy, když symbolizuje původní sídelní typ obce – staroslovanský kruh, současně připomíná (jako náramek) archeologické prehistorické nálezy na území obce a (jako půdorys vysoké pece) archeologické nálezy středověkých železných hutí a dolování rud v okolí obce.

Figura hrotu oštěpu představuje atribut světce, jemuž je zasvěcena radětická kaple – tedy atribut sv. Vojtěcha.

Figura polcení štítu vyjadřuje počet místních částí dnešní samosprávné obce (Radětice a Palivo).Vlajka obce RaděticeVlajka opakuje ve zjednodušené podobě znak:
„Zelený list s červeným žerďovým třetinovým pruhem. Na dělící lince nad hrotem oštěpu koruna vepsaná v dole přerušeném kruhu, vše žluté. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Autorem symbolů je Mgr. Jan Tejkal.

Symboly byly schváleny Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. 10. 2010.

zobrazeno: 3952x | aktualizováno: 25.10.2010
© 2010 - 2023 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz